Synundersökning, alltid av legitimerad optiker!

Här kan du boka tid för synundersökningar för glasögon eller kontaktlinser, de görs alltid av erfarna, legitimerade optiker. Vi gör även synundersökning för körkort eller utökad behörighet, och skickar dina uppgifter direkt till rätt myndighet. Vi mäter även ögontrycket, den mätningen ingår alltid när du gör en synundersökning hos oss!

Vi arbetar även med ögonbottenkamera och kan skriva remisser till Nyköping eller Stockholm. Väntetiden i Nyköping (ej akuta fall) är idag upp till 1,5 år, så i huvudsak skickar vi idag remisser till Ögonlasern (Sankt Eriksgatan 44, Stockholm) och Lamera Medical Centre (Centralvägen 16, Solna).

Har du gjort en tidsbokning men inte kan komma, är det viktigt att du kontaktar oss. Vi förbehåller oss möjligheten att ta betalt för del av eller hela kostnaden för en bokad undersökning om du inte hör av dig till oss och avbokar den.

Vi hanterar även glasögonbidrag från Landstinget Sörmland och Stockholms Läns Landsting.

Bidragsregler: Sörmland, Stockholm